Generalforsamling

Lukket arrangement for klubbens medlemmer