Ordet

Ordet


Naturen går lige nu i dvale, for igen til foråret at vågne op med fornyet kraft. For os i KV316 er efterårets komme også lig med at, vi går på pause - i hvert fald med vores biler – de kommer i vinterhi, og bliver måske også shinet op, så de - når foråret kommer, igen kan køre ud, og pynte på de danske veje.
     En af efteråret smukkeste salmer, synes jeg er Grundtvigs salme ”Nu falmer skoven trindt om land”. Den fortæller om naturens gang, som veksler mellem årstiderne, og den minder os om livets gang.
     Samtidig minder salmen os om, at alt hvad vi har omkring os, er Guds gode gaver til os – alt har han i sin godhed skænket os, så derfor er vers 5 et godt takke vers:


     ”Ham takker alle vi med sang
     for alt, hvad Han har givet,
     for hvad han vokse lod i vang,
     for Ordet og for livet”


De sidste 4 vers i salmen, peger hen på den største gave, som Gud har skænket os – ”en evig sommer hos vor Gud”. For Jesu skyld, har vi en evig sommer i vente, hvor der ikke mere er noget der skal dø, som vi oplever det i naturen, her i efteråret og vinteren. Jesus døde én gang for alle, og sonede derved vores synde gæld over for Gud, og kun derfor - har vi i troen på ham et evigt liv i vente.
     Snart kommer vi ind i advent og juletiden, hvor vi igen må fejre ”den store glæde som blev forkyndt på jorden, for hele folket – at der er født en Frelser i Davids by, og han er Kristus Herren”
     Derfor må vi igen og igen minde hinanden om, hvor vigtig det er at møde ordet om Ham, som kom til os, og som giver os alt hvad vi behøver, ja Han skal have al ære, som vi synger i vers 9.


     ”For høsten her og høsten hist
     vor Gud ske lov og ære,
     som ved vor Here Jesu Krist
     vor Fader ville være!”

   

Andagten er denne gang skrevet af

Bent Andersen

fra Klubblad nr. 19